Onsdag den 21 mars kl 18 årsmöte

På Kulturverket i Onsjö Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 18 mars